Aalscholver

Hoewel de Aalscholver (Phalacrocorax carbo) een vogel is die het hele jaar voorkomt en fourageert rond diepe, niet al te kleine wateren (bijvoorbeeld het stroomgebied van de Maas), wordt de Aalscholver sinds enkele jaren ook in kleine aantallen gezien in visrijke plassen als de Banen en in plassen van Grote Peel, Mariapeel en Deurnese Peel.

Dat zegt zowel iets over de toename van de soort, als over het voedsel- en visrijker worden van de wateren in de Peel. Langs de Maas zijn er diverse grote broedkolonies in bomen, die na enkele jaren afsterven, tgv de uitwerpselen. In de Maas wordt vaak in zeer grote vliegende groepen gejaagd, in de ondiepe Peelwateren vist de Aalscholver meestal zwemmend. De Aalscholver kan zeer grote prooien verorberen, soms wel vissen tot 40 cm en meer, en wordt door de vissers als concurrent gezien.


Aalscholver - Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna