theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Zienswijze vliegbasis De Peel geschreven op 23 augustus 2019

Zienswijze vliegbasis De Peel

De Brabantse milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben samen met WBdP een zienswijze ingediend op de 'concept Notitie reikwijdte en detailniveau'. Die notitie biedt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport, plus voor het bepalen van de noodzaak voor een vergunning Wet natuurbescherming.

Lees verder >

Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof geschreven op 07 augustus 2019

 Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof

Nadat het Programma Aanpak Stikstof vanwege de beroepen van WBdP is afgekeurd, heeft het ministerie een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast worden binnen 11 maanden voorstellen verwacht voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.
WBdP heeft het adviescollege een brief gestuurd, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is.

Lees verder >

Commotie over PAS-uitspraak geschreven op 28 juni 2019

Commotie over PAS-uitspraak

Nadat de Raad van State op 29-5-'19 uitspraak deed in onze PAS-beroepen is er in o.a. de pers en in de Kamer veel commotie over geweest. We hebben daarbij veel onzin voorbij zien komen. Zo wordt er nog steeds door sommigen beweerd dat het PAS goed was voor zowel economie als natuur. Daarnaast zaten er gelukkig ook goede reacties bij.

Lees verder >

Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!! geschreven op 02 juni 2019

 Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!!

Op 29-5 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de eerste zes beroepen die WBdP had aangespannen tegen vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen die waren verleend met het Programma Aanpak Stikstof. 

Lees verder >

WBdP en de strijd tegen ammoniak geschreven op 12 mei 2019

WBdP en de strijd tegen ammoniak

Half mei wordt de Raad van State-uitspraak op onze PAS-beroepen verwacht. 
Wachtende daarop hebben we eens kort op een rijtje gezet wat voor acties WBdP op het gebied van de ammoniakbestrijding in de loop der jaren allemaal gevoerd heeft

Lees verder >

Jaarverslag 2018 geschreven op 12 april 2019

Jaarverslag 2018

Het bestaat uit twee delen: in 2018 bestond de Werkgroep 40 jaar. Daarom in het eerste deel een samenvatting van de belangrijkste kwesties waar WBdP zich al die tijd mee bezig gehouden heeft. Het tweede deel (iets korter dan andere jaren) is het 'gewone' jaarverslag van 2018.

Lees verder >

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS geschreven op 31 maart 2019

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS

Dat WBdP niet bepaald gecharmeerd is van het Programma Aanpak Stikstof hebt u inmiddels al vaak van ons kunnen lezen.
Nu hebben (eindelijk) ook De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten zich kritisch over het PAS uitgelaten

Lees verder >