Blauwborst

Een van de meest opvallende zangvogels van de Peel, is ongetwijfeld de blauwborst (Luscinia svecica), die in het vroege voorjaar zijn territorium bezet en zo fraai uit volle borst zingt, dat het zich laat raden dat hij verwant is aan de Nachtegaal.


Het mannetje is fel gekleurd met een blauwe borst, en een rode vlek onder de keel. De zang is variabel en melodieus met trillers, vaak met imitaties van andere vogels. In de Groote Peel komen minstens 50 paartjes voor, zodat men een goede kans heeft, langs de wandelpaden in april/mei de vogel op een struik te zien zingen. Ook in de Maria Peel en Deurnese Peel is de blauwborst een algemene vogel, maar minder makkelijk waar te nemen.
Het is een soort die in moeilijke tijden op de rode lijst kwam, maar dankzij een mooi herstel in o.a. de Peelgebieden weer van die lijst kon worden afgevoerd.


Blauwborst - Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna