Das

De Das (Meles meles) is een vrij groot zoogdier dat door zijn verborgen, nachtelijke levenswijze toch weinig wordt gezien. Het zijn alleseters die holen ('burchten') bewonen.

Tot voor kort kwamen in Nederland zoveel Dassen om als gevolg van verkeersongelukken, dat de soort op veel plekken is verdwenen. De komst van faunatunnels en andere 'ontsnipperingsmaatregelen' hebben waarschijnlijk het meest bijgedragen aan de redding van de soort. De Das neemt weer toe en is zijn areaal weer langzaam aan het uitbreiden. De aanwezigheid van de Das kun je vaststellen door te zoeken naar sporen, zoals pootafdrukken, graafsporen en haren die aan prikkeldraad blijven hangen. In de Peel zullen ook andere marterachtigen aanwezig zijn, zoals bunzing en hermelijn, maar daarover zijn weinig gegevens beschikbaar.


Das - Foto: © Steven Jackson Badger Pages, www.badgers.org.uk

Meer informatie

Af en toe doen geruchten de rondte over mogelijke waarnemingen van de otter of zelfs de bever. Die kunnen echter ook exoten betreffen zoals de muskusrat (Ondatra zibethicus), die bestreden wordt vanwege zijn veelvuldig gegraaf in waterkeringen en de indrukwekkend grote beverrat (Myocastor coypus).

Terug naar fauna