theme15

WBdP Nieuwsbrief oude stijl de Peelflits

De Peelflitsen worden nu niet meer gemaakt en zijn geheel vervangen door onze digitale nieuwsbrief. 

 

2013-03-09 [pdf - 267 Kb]
 
In de pdf vindt u meer informatie
2013-02-04 [pdf - 24 Kb]
 
Lees meer door pdf te openen
2012-12-07 [pdf - 96 Kb]
 
Klik op de link voor het openen van de pdf
2012-11-30 [pdf - 221 Kb]
 
Voor informatie druk op de onderlijnde tekst
2012-11-23 [pdf - 266 Kb]
 
In bijgaande pdf vindt u meer achtergrondinformatie (klik op onderlijnde regel)
2012-10-25 [pdf - 398 Kb]
 
In bijgaande pdf vindt u meer informatie
2012-10-25 [pdf - 44 Kb]
 
In onderstaande PDF's vindt u onze pleitnota en de uitspraak van de Raad van State inzake deze zaak.
2012-10-11 [pdf - 396 Kb]
 
In de bijgaande pdf vindt u meer informatie over dit onderwerp
2012-09-14 [pdf - 784 Kb]
 
Programma Peelwerk 2012-2013
2012-06-22 [pdf - 341.5 Kb]
 
Diverse maatschappelijke groeperingen inde Peelregio maaken zich zorgen over de toename van de veestapel. Om deze zorgen kenbaar te maken is er een gemeenschappelijke brief aan gedeputeerde De Boer van Noord-Brabant gestuurd. Deze brief is hierbij integraal weergegeven.
2012-02-23 [pdf - 209 Kb]
 
Werkgroep Behoud de Peel handhaaft bezwaren na ‘mediation’ met provincie N.-Brabant
2012-02-23 [pdf - 187 Kb]
 
We schreven in ons jaarverslag van 2009 iets over de manier waarop Staatsbosbeheer(SBB) bij haar werk in het kader van soortenbescherming voor de Gladde slang in het zuiden van de Deurnese Peel de bodem met zware machines kapot gereden had. Hierbij de visie van het Staatsbosbeheer over deze kwestie.
2011-04-28 [pdf - 358 Kb]
 
Ons bestuur nodigt vrijwilligers en donateurs van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 14 mei a.s. over de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Heidse Peel.
2011-04-07 [pdf - 1830 Kb]
 
Begin dit jaar heeft het Staatsbosbeheer met grof geweld bossen geveld in de Peel. Dit kunnen we geen beheer meer noemen...!
2009-10-26 [pdf - 169 Kb]
 
De Klapekster, een karakteristieke wintergast in de Peelvenen.
2009-10-19 [pdf - 199 Kb]
 
Nacht van de Nacht; Beroepen tegen drainages Mariapeel; Peelwerk en de gladde slang
2009-08-30 [pdf - 207 Kb]
 
Werkgroep Behoud de Peel is uit het Natura2000 ammoniakplanoverleg gestapt
2009-07-10 [pdf - 386 Kb]
 
De Veenmol; Ingetrokken ammoniakbezwaren
2009-05-01 [pdf - 584 Kb]
 
Illegale uitbreiding veehouderij mag van de Raad van State niet zondermeer worden gelegaliseerd
2009-04-01 [pdf - 137 Kb]
 
Gladde Slang (Coronella austriaca) in de Peel
2006-08-01 [pdf - 394 Kb]
 
Geen verharding langs Kanaal van Deurne; Nieuwe kansen voor de Gladde Slang?; Droogte in de Peel komt hard aan; Massa's stuwtjes voor waterherstelplannen; Het sPEELtje: Lokroep van de Blauwbilgorgel; Peelwerkseizoen 2006-2007
2006-03-01 [pdf - 275 Kb]
 
Glastuinbouwplannen in Deurne-Oost; Vechten tegen windmolens?; Amfibieëntunnels bij Klotterpeel en Snoertsebaan; sPEELtje van de maand
2005-12-01 [pdf - 238 Kb]
 
Opnieuw een erg geslaagde Natuurwerkdag!; Gaten in de Kaasweg?; Najaarstrek; Het sPEELtje van de maand; Gewijzigde data Kadercursus Peelbeheer
2005-11-01 [pdf - 637 Kb]
 
Waarom de Peelflits?; De Kraanvogels kwamen weer langs!; Bomenkap op de kanaalkades; Hek en duiker Eikenlaan verdwijnen; Snoertsebaan wordt veel drukker; Peelsafari: hoezo, stiltegebied? Kadercursus voor Peelkenners