Eenden en futen

De plassen en vennen in de Peelgebieden, oefenen een grote aantrekkingskracht uit op eenden en futen. Er is voldoende voedsel en aan de vaak ruig begroeide oevers is voldoende nestgelegenheid.


Fuut - Foto: © Otto Plantema

De meest opvallende verschijningen zijn de futen. De Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is de kleinste fuut, die het hele jaar door aanwezig is. De Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) arriveert uit zijn zuidelijke overwinterings gebieden begin april in kleine groepjes, in de loop van april verspreiden de vogels zich over de vennen. Het is een schaarse broedvogel. De Fuut (Podiceps cristatus) is de grootst representant van de familie van de futen, die ook het hele jaar door aanwezig is in de regio. Al in januari begint de opvallende balts, de jongen worden gezien, soms op de rug van de ouders, vanaf half mei.


Dodaers - Foto: © Otto Plantema

Het aantal eendensoorten op de peelvennen is aanzienlijk, al zult U ze nooit in grote aantallen aantreffen. De zomer- en wintertaling zijn mooie soorten die in voorjaar uit de overwinteringsgebieden arriveren. Ook soorten als Tafeleend (Aythya ferina), Slobeend (Anas clypeata), Kuifeend (Aythya fuligula) en Wilde eend (Anas platyrhynchos) kunt U in mei/juni met hun kroost zien fourageren.
Een geschikte plek om eenden en futen te zien in het voorjaar en vroege zomer, is vanuit de Vogelkijkhutten in de Grote Peel en De Banen (Nederweert)


Slobeend - Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna