Fauna

Hieronder noemen we en beschrijven we een aantal diersoorten uit de Peel. We doen een greep en kiezen zowel soorten die opmerkelijk zijn omdat de Peel een belangrijk gebied voor ze is, als soorten die erg talrijk zijn in de Peel, onbekende soorten zowel als heel bekende soorten waarvan niemand zou denken dat ze ook al in de Peel voorkomen. Al met al hopen we een evenwichtig beeld te geven van het bonte en gevarieerde dierenleven in de Peel.

 
Vogels
• Kraanvogel
• Blauwborst
• Reigerachtigen
• Kokmeeuw
• Aalscholver
• Ganzen
• Eenden en futen
• Visarend
• Grauwe klauwier
• Weidevogels
• Rallenfamilie

Zoogdieren
• Das
• Everzwijn
Overige gewervelden
• Gladde slang
• Heikikker
• Hondsvisje

Insecten
• Vlinders
• Wilde bijen
• Veenmol
• Libellen
• Moerassprinkhaan
 


Roerdomp - Foto: © Otto Plantema