Gladde slang

In de Peel kun je eigenlijk maar één soort slang aantreffen: De gladde slang (Coronella austriaca), een onschuldige, niet giftige soort. Deze jaagt vooral op andere reptielen, met name de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara), die vooral van heide en veengebied houdt en op open terrein en niet te dicht bos in de Peel nog vrij veel voorkomt, en ook wel in het aangrenzende boerenland.

De gladde slang wordt zo'n 50 a 80 cm groot. Zoals de meeste reptielen houden ze van zonnige plekjes, en zoeken ze een combinatie van natte en droge biotopen. De Peel is nog steeds een heel geschikt gebied voor ze, in het bijzonder de boerenkuilengebieden. Ze leven hier nog in voor Nederland behoorlijke aantallen. De provincie Brabant heeft een soortbeschermingsplan opgesteld, dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, om te zorgen dat dat ook zo blijft. 


Gladde slang

Meer informatie

De laatste (zekere) melding van een Ringslang (Natrix natrix) uit de Peel of omgeving is alweer jaren oud. Ze zaten in het agrarisch gebied rondom de Peelgebieden. Deze soort is veel groter en meer aan (voedselrijk) water gebonden. In Nederland is de Ringslang niet in gevaar maar de laatste tijd schijnt deze soort uit de provincie Brabant en uit de (omgeving van) de Peel te zijn verdwenen. Maar omdat de soort een verborgen levenswijze heeft en veel rondtrekt zegt dat misschien niet alles.

Terug naar fauna