Grauwe klauwier

De grauwe klauwier (Lanius collurio) is een zeldzame broedvogel in Limburg in open cultuurlandschap, op heide en weiden met meidoorn, sleedoorn.

Ook in de Peelgebieden broeden vaak jaarlijks enkele paren. Het zijn uitstekende insecteneters, die de insecten vaak tijdelijk op prikkeldraad of op doorns prikken, om later te verorberen. Tijdens de balts vertoont het mannetje ook dit gedrag.


Grauwe klauwier- Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna