Hoogveen

Komt het hoogveen nog terug?

In de 19de eeuw was er in de Peel ca 30.000 ha hoogveen aanwezig, waarvan er nu ca 5.000 ha als natuurreservaat bewaard is. Maar ook binnen het natuurreservaat is door afgraving en verdroging maar erg weinig veen, laat staan 'levend hoogveen' overgebleven. Toch ziet Werkgroep Behoud de Peel nog kansen voor herstel.

Meer informatie

Veenvegetaties in de Teut - Foto: © Chris Vieveen
In het natuurgebied de Teut in Belgisch Limburg komen goed ontwikkelde hoogveenbegroeiingen nog over flinke oppervlakten voor. We zien er diverse bijzondere veenmossoorten, veenbes en lavendelheide en nog veel meer. In de Peel moeten we het voorlopig nog doen met de veel kleinschaliger miniatuurveentjes in boerenkuilen, maar voor de toekomst hopen we dit soort begroeiingen ook in de Peel weer te kunnen zien.