Landschappen

Deze pagina over landschappen wordt binnenkort gevuld met informatie over een aantal landschappelijke en ecologische verschijnselen in en rondom de Peel.


Deze zullen worden toegelicht aan de hand van foto's en beschrijvingen van bepaalde plekken. Van verdronken bossen tot steilrandjes en weidevogelgebieden. Cultuur en historie hebben onbetwist invloed gehad op het ontstaan van het Peellandschap zoals we dat nu kennen.