Libellen

Libellen (Odonata) worden wel gezien als keurmeesters voor de kwaliteit van een natuurgebied, met name dan wat betreft de variatie. Het is daarom interessant te weten dat alleen al in de Groote Peel 38 soorten voorkomen, op een totaal van ongeveer 69 voor Nederland.

Echte 'peelsoorten' zijn de Noordse Witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum), Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) en de Zwarte Heidelibel (Sympetrum danae). De Groote Peel is voor soorten, die afhankelijk zijn van zeer voedselarm en zuur water, zeer belangrijk aangezien dit type biotoop buiten de Groote Peel steeds zeldzamer wordt. Ook voor soorten die gebonden zijn aan minder zuur en voedselarm water is de Groote Peel van belang omdat door het grote waterareaal ook droge jaren altijd wel ergens geschikt voortplantingswater behouden blijft.


Venwitsnuitlibel, mannetje - Foto: © David Kitching

Meer informatie

Terug naar fauna