Persberichten

Hieronder vindt u links naar persberichten zoals die door de stichting werden uitgebracht.

2010-10-20 - Geen vertrouwen in Brabantse 'Depositiebank'
Om de stikstofneerslag te verminderen werkt provincie N.-Brabant sinds kort met een Verordening stikstof Natura2000. Wanneer een veehouderij uitbreidt en daarbij de stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt, voorziet deze Verordening in een salderingsmethode d.m.v. de 'depositiebank'. Werkgroep Behoud de Peel heeft al meerdere jaren met een salderingssysteem gewerkt. Mede daardoor zijn rond de Peel vele Natuurbeschermingswetvergunningen voor veehouderijen verleend. De manier waarop provincie N.-Brabant nu saldeert is echter voor onze stichting niet acceptabel.
> Lees verder


2010-09-06 - Nederland negeert Europese richtlijnen
Door de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn de afgelopen weken diverse uitbreidingen van veehouderijbedrijven, waarbij de uitstoot van ammoniak toenam, gelegaliseerd tot 7-12-2004. Voor deze uitbreidingen was geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet aangevraagd.
> Lees verder
 

2009-04-02 - Werkgroep Behoud de Peel trekt bezwaar in
Op 1 april 2009 heeft de Raad van State twee geruchtmakende uitspraken gedaan inzake beroepen van Werkgroep Behoud de Peel tegen door de provincie verleende Natuurbeschermingswetvergunningen. De Werkgroep had de beroepen ingesteld omdat de provincie illegale uitbreidingen van enkele jaren geleden alsnog wilde legaliseren. De Raad van State stelde dat dit legaliseren niet zonder meer kon en verklaarde de beroepen gegrond.
> Lees verder
 

2006-09-07 - Waterkanonnen op landerijen en weilanden
Waterkanonnen op landerijen en weilanden. We kennen ze allemaal, zeker na de laatste hittegolf. Veel boeren pompen daarvoor uit diepe putten grondwater op. Kan dat zo maar? Nee, dat kan verdroging veroorzaken en dus eist de wet vergunningen. Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) maakt zich ernstige zorgen over verdroging van de natuur en voert daarom actie tegen illegale beregening rond de Peel. De komende jaren komt het Brabantse grondgebied aan de beurt.
> Lees verder