Rallenfamilie

Een uiterst zeldzame broedvogel van de Peel is het porseleinhoen (Porzana porzana), een 'kwetsbare'soort van de rode lijst en een van de beoogde doelsoorten in de Natura 2000 plannen.

In de winter vertoeft deze vogel in Afrika. De vogel leeft teruggetrokken en broedt in zeggenmoerassen en overstroomde weilanden. Op windstille nachten in mei/juni is de karakteristieke baltsroep van de mannetjes te horen, een explosieve ‘zweepslag’, ongeveer 1x per seconde herhaald en tot op 2 km hoorbaar. In september zijn met enig geluk fouragerende jonge vogels te zien in de regio, op slikstrandjes in de buurt van dichte vegetatie, waar de vogels dekking kunnen vinden voor havik en sperwer.
Minder zeldzame leden van de Rallenfamilie zijn de alom bekende meerkoeten (Fulica atra) en waterhoentjes (Gallinula chloropus), die eveneens voedselrijke open wateren opzoeken.


Porseleinhoen - Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna