Recreatie

Recreatie in de natuur is eigenlijk ook voor de natuur zelf een goede zaak, want de mensen moeten de natuur kunnen leren kennen, en onbekend maakt onbemind. Tot voor kort gaf de recreatie ook niet zoveel problemen, maar de laatste jaren worden we steeds voorzichtiger.

 
Een herstellend hoogveen is zeer gevoelig voor betreding. Dieren zoals Kraanvogels en das zijn gewend aan een grote mate van rust en worden vanwege het open landschap erg snel verstoord. Maar hoe hou je de Peel rustig? Het aantal wandelaars (en fietsers) in de Peel is sterk aan het toenemen, onder meer omdat men almaar meer fietspaden heeft aangelegd, en omdat het aantal recreatiebedrijven in de Peel sterk is gegroeid.
 
Niemand wil mensen wegsturen, maar bewust zoneren van de recreatie is van toenemend belang. Al sinds jaren bestaat er een recreatief zoneringsplan, dat aangeeft dat de grootste recreatieve druk opgevangen dient te worden in de Groote Peel (bezoekerscentrum, knuppelbruggen), dat de Mariapeel rustiger dient te zijn (maar wel met wandelroutes) en de Deurnese Peel het stilste, met in het centrale deel geen routes. Ook is gesteld dat extra recreatiedruk afgeleid dient te worden naar de randen van de Peel en naar de omgeving ervan. De verleiding is tegenwoordig groot om dit plan geweld aan te doen, maar wanneer ondernemers en overheden het blijven respecteren zal, met een beetje passen en meten, de Peel nog jarenlang groot genoeg bijken voor mensen en dieren tezamen.