peelwbosbes-uitsnede

Waarom Peelwerk?

De Peel was van oorsprong een hoogveen van vele duizenden hectaren groot. Het bestond voornamelijk uit veenmossen, was zeer nat, arm aan voedingsstoffen en erg zuur. Door ingrijpen van de mens - turf steken en ontginnen tot landbouwgrond - is deze Peel tegenwoordig een heel stuk kleiner en ook droger geworden.

Vermesting en verdroging
De moderne landbouw rondom de Peel, met zijn lage waterstanden, zorgt voor nog meer verdroging. Daarnaast is de neerslag van voedingsstoffen vanuit de lucht te hoog, als gevolg van de ammoniakuitstoot uit de vele veehouderijbedrijven. Door deze verdroging en vermesting dreigen de zeldzame hoogveenplanten te worden overwoekerd door gras en berken. Om dit proces tegen te gaan is Werkgroep Behoud de Peel in 1980 begonnen met beheerswerk in de Peel.

De werkzaamheden bestonden uit het bouwen van dammen in de door de verveningsmaatschappijen aangelegde ontwateringssloten. Hierdoor steeg de waterstand weer. ’s Zomers is het op veel plekken echter toch nog te droog. Daarom worden er bomen gezaagd en geknipt om het typische open veenlandschap te behouden en terug te krijgen. Zeldzame planten zoals Veenmossen, Zonnedauw en Lavendelheide, maar ook vogels zoals Wulp, Blauwborst, Rietgans en Kraanvogel blijven daardoor behouden. Het werk gebeurt in opdracht van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied.

 

Lange termijn
Naast dit beheerswerk in de Peel is Stichting Werkgroep Behoud de Peel actief bezig met beleidsbeïnvloeding. Zó ijveren we voor vernattingsmaatregelen rondom de Peel. Daardoor zal het beheer op den duur minder vaak nodig zijn en in sommige delen van de Peel misschien achterwege kunnen blijven.
Voorlopig heeft de Werkgroep bij het Peelwerk de hulp van vrijwilligers echter hard nodig!