Wijst

Wijst is een bijzonder geologisch verschijnsel, met bijzondere hydrologische, ecologische en natuurhistorische waarden. Zowel landelijk als internationaal is dit geologische verschijnsel zeer zeldzaam!

Wijst is een bijzondere vorm van kwel. Bij gewone kwel stroomt het grondwater naar de laagste plek in een gebied en komt het daar naar boven. Bij wijst wordt het grondwater op weg naar de lage gebieden tegen gehouden door een slecht doorlatende breuk en wordt het opgestuwd tot aan de oppervlakte. Dit kan toevallig op een lage plek zijn, maar in veel gevallen zijn het juist de hogere plekken die nat zijn door het wijstwater. Deze natte plekken worden wijstgronden genoemd.

Het natte weidegebied het Molentje tussen Meijel en Heitrak is een fraai voorbeeld van een wijst in de Peel. Andere beroemde wijstgebieden vinden we bij het Sint Annabos bij Uden en het Geneneind bij Bakel. Wijstverschijnselen komen niet overal langs de Peelrandbreuk voor omdat er op veel plaatsen dikke lagen zand over de breukzone zijn gewaaid. Op die plaatsen loopt de damwand niet tot aan de oppervlakte door.

De historisch belangrijke Willibrordusput bij Meijel (aan de Keulsebaan, precies op de provinciegrens) heeft zijn ontstaan aan de Peelrandbreuk en het wijstverschijnsel te danken.

Waterschap Aa en Maas is gestart met een onderzoek om te bezien hoe wijstgebieden hersteld kunnen worden.

Meer informatie

Naar geologie