Circuit de Peel bij Venray gaat op slot!

[10-jan-2008] De gemeente Venray mag van de Rechtbank in Roermond komend seizoen geen activiteiten meer toestaan op circuit De Peel. De Milieufederatie Limburg, Werkgroep Behoud de Peel, een groep omwonenden en anderen zijn daarmee in het gelijk gesteld in hun bezwaren tegen een weinig doortastend handhavingsbesluit dat het circuit nog de tijd gaf tot in december 2008.

De gemeente heeft het circuit, gesticht in 1978 om wildcrossen tegen te gaan, altijd graag open willen houden. Onder veel protest van omwonenden en natuurliefhebbers heeft men telkens maar weer gedoogd dat het circuit alsmaar bleef doorgroeien, zowel wat betreft activiteiten (stock-car racing, grote evenementen) als omvang. Het middel werd dus al snel erger dan de kwaal. Het circuit ligt in een natuurgebied, in een erg natuurrijk en -voor het overige! – rustig gebied midden in de bossen bij Merselo, vlakbij de (slapende) Vliegbasis de Peel. Het ligt daar in strijd met het bestemmingsplan, dus illegaal. Bij vernieuwing van het bestemmingsplan bleek, dat de gemeente de natuurbestemming van het terrein niet mag wijzigen, omdat het in de Ecologische Hoofdstructuur ligt.

Via het plaatselijke nieuwsblad “Peel en Maas” vernemen we dat de gemeente de uitspraak accepteert. “We hebben in Nederland niet voor niets rechters”, zegt burgemeester Waals. Het circuit gaat dus defintief op slot.

De gemeente heeft intussen al plannen gepresenteerd om het circuit een nieuwe plaats te geven buiten de EHS, en zegt nu alle energie te gaan inzetten om te proberen de nieuwe locatie rond te krijgen. Dat zou echter neerkomen op een verplaatsing van maar een paar honderd meter naar het zuiden, wat natuurlijk qua overlast niet al te veel verschil maakt. Noch wij, noch de andere milieugroepen zullen daar ooit mee instemmen, en ook betwijfelen we de planologische haalbaarheid van deze (schijn)oplossing. De gemeente hoopte met hun soepele handhavingsbesluit het oude circuit open te kunnen houden totdat er een nieuw gereed was, zodat de races en evenementen intussen onafgebroken zouden kunnen voortgaan. Tot onze grote opluchting heeft de rechtbank daar nu een stokje voor gestoken. De nieuwe locatie zou op zijn vroegst in 2009 open kunnen gaan, maar omdat er zeker tegen zal worden geprocedeerd, wordt dat al snel nog een jaar later.

De kans bestaat natuurlijk ook, dat het definitief voorbij is met het georganiseerd racen en crossen aan de Bakelsedijk!
Het oude circuit mag alvast nooit meer open!