Kenniscentrum

We begrijpen dat mensen veel vragen hebben rondom het behoud van de Peel. Er komt tegenwoordig zoveel op ons af. Wat kunnen we nog geloven en wat niet? Om die reden heeft Werkgroep Behoud de Peel een digitaal kenniscentrum beschikbaar gemaakt met verwijzingen naar websites, documenten en video’s met meer achtergrondinformatie. Heeft u desondanks nog vragen, stuur ons gerust een bericht.

Je kunt het nieuws niet aanzetten of het gaat over stikstof. Stikstof hebben we met z’n allen nodig om op onze planeet te overleven, maar teveel stikstof heeft negatieve effecten. Vooral voor de natuur. De mensheid heeft de stikstofbalans van onze aardbol verstoort met alle gevolgen van dien. Maar wat is stikstof nu precies? En waarom is het slecht voor de natuur?

Naast de stikstofproblematiek, heeft de Peel vooral ook te leiden onder de verdroging. De waterhuishouding in Nederland is een complex systeem, met allerlei partijen die eigen belangen nastreven. De boer wil graag droge grond om het hele jaar op zijn grond te kunnen met zijn zware machines, terwijl burgers graag een hoger grondwaterpeil hebben om verzakking van hun huizen te voorkomen. Ook de natuur is gebaat bij een hoger grondwaterpeil en nattere gronde. Denk bijvoorbeeld aan onze weidevolgels die erg te leiden hebben onder de verdroging.

Elke vierkante centimeter in ons kikkerlandje wordt benut. En om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we regels nodig. Dit zijn de spelregels voor hoe wij onze samenleving inrichten. Ook voor de bescherming van de natuur zijn er regels. Maar omdat de natuur nooit zelf aan tafel zit, wordt het belang van de natuur vaak ondergesneeuwd ten gunste van andere belangengroepen in Nederland. Voor Werkgroep Behoud de Peel zijn die spelregels echter vaak de kapstok waaraan wij onze bezwaarschriften, zienswijzen of beroepen ophangen.