We hebben uw steun keihard nodig!

De strijd voor het behoud van de Peel kent veel uitdagingen. Met een klein team van enthousiaste vrijwilligers doen wij er alles aan om de Peel ook voor toekomstige generaties te behouden als bijzonder hoogveengebied, met al haar bijzondere flora en fauna.

Onze strijd is meestal een ongelijke strijd. Wij, als kleine natuurorganisatie met zeer beperkte middelen, nemen het vaak op tegen provincies, gemeenten, waterschappen en (grote) agrarische bedrijven. Dit zijn partijen met diepe zakken die vaak worden ondersteund door een legertje van juristen, adviseurs en lobbyisten.

Daarom hebben we uw steun hard nodig. Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt, zoals vanouds, opgebracht door een groot aantal particulieren, zowel uit de Peel als uit de rest van Nederland. Daar zijn we hen ontzettend dankbaar voor. Maar onze strijd duurt voort en we kunnen nog steeds alle steun gebruiken.

Donaties

Mocht u ons willen steunen middels een geldbedrag, dan kunt u dat bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer:

NL25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Werkgroep Behoud de Peel staat bij de Belastingdienst bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder RSIN nummer 801813360. Giften aan ons zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Schenken aan de Werkgroep Behoud de Peel kan ook met een overeenkomst die een Periodieke gift in geld vastlegt (minimaal 5 jaar). Door de ANBI-status zijn deze periodieke giften volledig (dus zonder drempel) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo ontstaat er een dubbel voordeel: namelijk voor de werkgroep en de schenker! Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vrijwilligerswerk

Wij zijn ook altijd op zoek naar mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor het behoud van de Peel. Mocht je kennis of ervaring hebben die je graag ter beschikking zou willen stellen aan ons doel, dan ben je van harte welkom. We denken dan aan expertise op het vlak van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, communicatie, fondswerving of informatietechnologie. Maar ook als je expertise op een ander vlak ligt, en je je wilt inzetten voor het behoud van de Peel, dan horen we graag van je.