Problemen in de Peel

De natuurwaarden van de Peel staan al decenia onder druk. Ondanks de Natura2000-status van de Peel, waarvan men zou verwachten dat het een behoorlijke bescherming zou bieden, lukt het maar niet om de achteruitgang van de Peel te stoppen.

De problemen waarmee de Peel te kampen heeft is een complexe combinatie van factoren. Maar als we kijken naar de twee belangrijkste factoren, dan zijn dat stikstof en verdroging, en in mindere mate recreatie.

Rond de Peel liggen vele grote varkens- en kippenboerderijen, die vanwege de uitwerpselen van al die dieren veel ammoniak uitstoten. Die ammoniak (een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2)) slaat voor een deel neer op natuurgebieden als de Peel, meer dan gezond is voor een normale ontwikkeling van een typisch ‘voedselarm’ natuurgebied zoals de Peel. Ook veehouderijen op grotere afstand dragen daar overigens veel aan bij. Binnen Nederland wordt de Peel naar verhouding erg zwaar getroffen door dit probleem.

Aardappelveld beregening werkgroep behoud de peel klein

Naast de stikstofkwestie is wellicht het meest ernstige probleem waarmee de natuur in en om de Peel te maken heeft de verdroging als gevolg van lage waterstanden in de omringende landbouwgebieden. Terwijl de waterstand in de Peel hoog en vooral stabiel moet zijn ziet de landbouw liever veel lagere waterstanden. Daarom werden vooral vanaf de jaren ’70 de waterstanden in de landbouwgronden steeds verder verlaagd door het graven van sloten en het leggen van drainagebuizen. Op die manier kunnen de boeren grote delen van het jaar hun grond bewerken met zware landbouwmachines.

Recreatie in de natuur is eigenlijk ook voor de natuur zelf een goede zaak, want de mensen moeten de natuur kunnen leren kennen, en onbekend maakt onbemind. Tot voor kort gaf de recreatie ook niet zoveel problemen, maar de laatste jaren worden we steeds voorzichtiger.

Een herstellend hoogveen is echter zeer gevoelig voor betreding. Dieren zoals Kraanvogels en de das zijn gewend aan een grote mate van rust en worden vanwege het open landschap erg snel verstoord. Maar hoe hou je de Peel rustig? Het aantal wandelaars (en fietsers) in de Peel is sterk aan het toenemen, en ook het aantal recreatiebedrijven in de Peel is sterk gegroeid.

 

Recreatie werkgroep behoud de peel klein