Hoezo, Stand-Still?

[28-feb-2008] Zoals bekend is de Peel een natuurgebied dat (in bijzondere mate) afhankelijk is van een gezonde waterhuishouding. Al sinds tientallen jaren is de grondwaterstand overal in de zandgebieden sterk aan het dalen, o.a. doordat landbouwers steeds grotere hoeveelheden grondwater oppompen om daarmee hun gewassen te beregenen.

Volgens haar Waterhuishoudingsplan voert de provincie Noord-Brabant al sinds 1998 een strikt ‘stand-still’-beleid voor het grondwater in de hele provincie. Dat betekent dat er geen nieuwe Grondwaterwet-vergunningen meer worden verleend, dat er geen extra pompen, noch nieuwe putten bijkomen en bestaande putten niet intensiever worden gebruikt.

Gelukkig zijn er steeds meer openbare gegevens beschikbaar gekomen. Zo konden we de officiële registraties vergelijken van beregenaars uit zowel 1998 als 2005 en 2007, met gegevens van putten en pompcapaciteiten. Merkwaardig genoeg we ontdekten we daarbij vele nieuwe beregenaars, nieuwe putten en grotere nieuwe pompen! Alleen al binnen de beïnvloedingszones van de Peelgebieden vonden we 34 gevallen, dus incidenten kun je dat niet noemen. Wij vragen ons ernstig af of de provincie haar “stand-still”-beleid wel consequent toepast.

Los van de grondwaterwet moet de provincie ook nog eens op veel plaatsen rond de beschermde Peelgebieden de Natuurbeschermingswet toepassen, wat men vaak vergeet. Ook van controle in het veld komt te weinig terecht. Op deze manier dreigt de grondwaterstand in de Peel zelfs nog verder te gaan dalen. We zien ons daarom genoodzaakt de provincie tot meer actie te prikkelen. We zullen de provincie daarom voor alle 34 ons bekende gevallen binnen de beïnvloedingszones van de Peelgebieden formeel verzoeken de Natuurbeschermingswet zowel als de Grondwaterwet te gaan handhaven.

Chris Vieveen