Megastallen: alleen maar nóg meer varkens

[8-dec-2008] Onze stichting is opgericht om de natuurwaarden in de Peel te beschermen en dus voeren we actie tegen de intensieve veehouderij en haar ammoniakuitstoot. We zullen ons als stichting echter zo min mogelijk inlaten met de discussie over megastallen, vooral voor zover daarbij aspecten zoals stank, verspreiding van fijnstof en enge ziektes aan de orde komen. Dat zijn eerder op de mens gerichte zaken en daarin hebben zich weer andere groepen gespecialiseerd. Toch mag het bouwen van megastallen er voor ons niet toe leiden dat in de Peel steeds meer varkens worden gehouden. De neerslag van stikstof in het kwetsbare natuurgebied is al veel te groot. Hieronder de tekst van een ingezonden brief naar het Eindhoven Dagblad.

Werkgroep Behoud de Peel heeft geen mening over megastallen. Voor de Peel maakt het in principe niet uit of tienduizend varkens in tien aparte stallen zitten of bij elkaar in één megastal. Voor de Peel gaat het om de hoeveelheid ammoniak (stikstof) die vanuit de stallen in de Peel terechtkomt. Maar in het artikel ‘Megastal is niet probleem maar oplossing’ (ED 18 november) zag de auteur iets belangrijks over het hoofd. In dat artikel staat dat de bouwer van een nieuwe stal moet zorgen dat elders bedrijven met net zoveel dieren stoppen. Op zich klopt dit. Probleem is echter dat die extra dieren (door veranderde wetgeving) sinds januari 2008 uit heel Nederland gehaald mogen worden. Zo kan het dus zijn dat de megastallen helemaal geen oplossing zijn. Tegelijk met de moderne technieken, zoals luchtwassers, kunnen er nóg meer dieren in de Peelregio gehouden worden. En volgens tellingen van de provincies gebeurt dat ook.

Dat is de reden waarom Werkgroep Behoud de Peel onlangs uit het overleg is gestapt over het Natura2000-ammoniakplan dat de provincies Brabant en Limburg aan het opstellen zijn. Eerst was het de bedoeling om in dit plan te regelen dat extra dieren afkomstig moesten zijn uit een regio van twintig tot dertig kilometer rond de Peel. Opeens liet men deze voorwaarde echter vallen. De werkgroep kan het daar niet mee eens zijn. De neerslag van stikstof is in de Peel acht keer meer dan het zou mogen zijn voor de kwetsbare natuur. Volgens de werkgroep moeten de moderne stalsystemen daarom gebruikt worden om het probleem te verminderen. Wanneer ze gebruikt worden om nog meer dieren te houden, is het ‘dweilen met de kraan open’. Van Werkgroep Behoud de Peel mag een bedrijf best meer dieren houden, maar op voorwaarde dat de beste technieken worden toegepast én dat de extra dieren afkomstig zijn uit de regio.

Bijkomend probleem is het volgende: steeds meer grotere bedrijven gebruiken luchtwassers. Deze wassers werken echter niet altijd zoals ze zouden moeten doen. Ze zijn duur in de aanschaf, verbruiken veel stroom en vergen onderhoud. Het komt nogal eens voor dat de wasser niet aan staat, slecht onderhouden wordt, of zelfs dat de wasser er niet eens is. Het wordt hoog tijd dat dit probleem wordt aangepakt. Want als de overheid vindt dat luchtwassers een goede oplossing zijn, dan moet het natuurlijk niet alleen een oplossing op papier zijn. Het moeten geen ‘lucht’-wassers zijn, maar ammoniakwassers.


Wim van Opbergen
Werkgroep Behoud de Peel