Vergunningen ongrijpbaar: rechtszaken dreigen

[20-okt-2010] Natuurbeschermingsvergunningen voor uitbreiding van veehouderijen zijn ongrijpbaar geworden. Werkgroep ‘Behoud de Peel’ keert zich tegen de nieuwe toedeling van milieurechten door de provincie aan boeren. Rechtzaken zijn op komst.

DEN BOSCH – Het provinciebestuur (GS) van Brabant geeft natuurbeschermingsvergunningen af voor uitbreidingen van intensieve veehouderijen die voor de buitenwacht ongrijpbaar zijn geworden. Dit bezwaar ventileert Werkgroep Behoud de Peel tegen de nieuwe provinciale stikstofverordening. De provincie maakt via deze verordening vee-uitbreidingen nabij 21 Europees beschermde natuurgebieden in Brabant, waaronder de Peelvenen, Kampina, Regte Heide, Kempenland-West en Strabrechtse Heide, mogelijk door toedeling van ingetrokken milieurechten bij veehouderijen die sinds december 2004 gestopt zijn. Het doel hiervan is dat de belasting van de 21 natuurgebieden met stikstof uit dierlijke mest niet toeneemt.

..Omdat deze rechten op een grote hoop zijn gegooid in een zogeheten depositiebank, kun je niet meer zien waar ze vandaan komen. Dat is in strijd met eerdere uitspraken van de Raad van State die een direct verband eist tussen uitbreiding van een veehouderij en de plek waar milieurechten zijn ingetrokken”, verklaart Wim van Opbergen van Behoud De Peel.

De werkgroep heeft dit zogeheten salderen zelf bedacht om natuur én boerenbelang in de Peelvenen te dienen, maar vindt dat de provincie daar nu volkomen verkeerd mee om gaat. ,,Omdat je niet meer kunt zien wat ze doet, weet je niet of de natuur iets met deze aanpak opschiet. Fouten die tot dusver regelmatig opdoken in berekeningen, blijven nu onopgemerkt. Als een gestopte of krimpende boer wél zijn milieuvergunning inlevert, maar niet ook zijn natuurbeschermingsvergunning, kan hij met deze vergunning zo weer opnieuw beginnen”, constateert Van Opbergen.

Onduidelijk is volgens hem ook of de uitstoot van ammoniak werkelijk afneemt. ,,Want die bepaalt hoeveel stikstof er op de natuur terecht komt. De provincie heeft nu zelf alle troeven in handen. En dat is niet zoals het hoort. Daarom gaan wij Natuurbeschermingsvergunningen die zijn gebaseerd op de stikstofverordening bij de rechter aanvechten.”

De provincie laat in een reactie weten dat er nog wel degelijk een verband bestaat tussen de te vergunnen veeuitbreiding en het te beschermen natuurdoel, ook al is dat niet meer van bedrijf tot bedrijf zichtbaar. ,,Dat vloeit nu eenmaal voort uit de opzet van een bank.” De provincie bevestigt dat zij recent vijf meldingen voor beperkte vee-uitbreidingen afdeed zonder natuurbeschermingsvergunning, maar daarop terugkwam na klachten over verwarring. Dezelfde conclusie wordt nu beter verwoord.