Geen deelname aan Peelhorst

[14-dec-2012] De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio hebben besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst, een project van de provincie Brabant om de leefbaarheid in de Peelregio te verbeteren. Volgens de Peelgroepen ligt de focus van dit project nog steeds te eenzijdig op de belangen van de vee- en vleessector. Om die reden hebben de Peelgroepen tijdens gesprekken met de provincie in het voorjaar van 2012 aangedrongen om maatregelen te nemen om op korte termijn tot minimaal een ‘stand still’ van de veestapel te komen.

Het Gezamenlijk Overleg Peelgroepen (GOP) bestaat uit:

· Actiegroep Groen Graspeel (Landerd)

· Vereniging Leefmilieu Veghel-Erp

· Stop de Stank (Deurne)

· Werkgroep Behoud De Peel (Deurne)

· Mens, Dier & Peel (Boekel, Gemert-Bakel)

· Milieuvereniging Land van Cuijk (Mill, St. Anthonis, Boxmeer, enz)

· Behoud de Parel (Grubbenvorst)

· Leefbaar Buitengebied Nederweert

Gedeputeerde Yves de Boer heeft ons op 30 mei tijdens een gesprek laten weten dat een ‘stand still’ op voorhand niet mogelijk is. Na intern beraad hebben de leden van de Peelgroepen daarop besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst. De Peelgroepen vinden het nog steeds groeiend aantal dieren in de Peel onacceptabel, omdat daar de bron ligt voor de voortgaande aantasting van milieu, landschap, leefbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid.

Volgens de Peelgroepen ligt de focus van De Peelhorst nog steeds te eenzijdig op de regionale vertaling van het rapport van de Commissie van Doorn (“Al het vlees duurzaam in 2020”) en het faciliteren van de veesector met onvoldoende perspectief voor de belangen van burger, natuur en milieu. In een brief aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en alle gemeenteraden in de Peelregio hebben de Peelgroepen concrete voorstellen gedaan om verdere groei van de veestapel op korte termijn een halt toe te roepen.