Provincie Noord-Brabant draait de zaken om!

[28-nov-2013] Gedeputeerde J. van den Hout van provincie N.-Brabant berichtte gisteren (27 november) dat door de recente uitspraken van de Raad van State over de vergunningverlening ‘de gewenste transitie naar een duurzame Brabantse veehouderij vertraging op zal lopen’. Door de aanscherping van de vergunningscriteria worden volgens hem ook duurzaam werkende boeren die willen uitbreiden nu belemmerd.

Onvoorstelbaar dat de provincie dit durft te schrijven. De zaken worden volkomen omgedraaid. WBdP is er van overtuigd dat de uitspraken op onze beroepen (zie onze Nieuwsberichten van november 2013) juist wel een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste transitie. Een duurzame veehouderij kan immers nooit bereikt door middel van het negeren van de Europese richtlijnen voor de natuurbescherming.

Wij hadden de provincie keer op keer gewaarschuwd dat ze met haar vergunningverlening de Nederlandse wet, plus de Europees verplichte beschermingsrichtlijnen, overtrad. De provincie heeft deze waarschuwingen echter steeds genegeerd.
WBdP kan zich niet voorstellen dat duurzame boeren door de uitspraken belemmerd worden, zoals de gedeputeerde stelt. Wanneer het uitbreiden echt duurzaam gebeurt, is er geen toename van de ammoniakuitstoot en is vergunningverlening geen enkel probleem. Zelfs indien er toch sprake is van een toename, kan de vergunning zonder problemen verleend worden.
We hebben de provincie meerdere keren een alternatieve methode van vergunningverlening aangereikt. Een methode waarbij bedrijven kunnen uitbreiden op een manier die wel voldoet aan de wet en Europese regelgeving. Tot nu toe heeft de provincie dit echter niet willen toepassen.
Volgens de provincie kan de ontstane impasse uitsluitend door het Rijk worden opgeheven, door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens ons is dat absoluut niet het geval. De PAS houdt namelijk niet meer in dan het voorschrijven van extra technieken, zoals luchtwassers. Tegelijkertijd wil het Rijk het echter toelaten dat in de al zeer overbelaste regio’s, zoals de Peel, de veestapel nog verder groeit. Dan schieten we met die technieken natuurlijk niets op. Dat is dweilen met de kraan open!
Ook hiervoor heeft WBdP al meerdere keren gewaarschuwd. En ook voor dit probleem hebben we een oplossing aangeboden: een manier van vergunningverlening waarbij individuele bedrijven kunnen uitbreiden, maar waarmee tegelijkertijd gegarandeerd wordt dat het aantal dieren in de Peelregio niet toeneemt.
We hopen dat de provincie deze keer onze waarschuwingen en de oplossing wel ter harte zal nemen.