Beroep NB-wet ammoniak verloren. Toch kansen.

[16-nov-2014] Provincie Noord-Brabant had een Natuurbeschermingswetvergunning verleend aan een varkensbedrijf in Deurne. Volgens de provincie nam daarbij de uitstoot van ammoniak niet toe en werd er dus geen schade toegebracht aan de Peel.

Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) bestreed dat. Het bedrijf had stalsystemen die al sinds 2007 emissie-arm hadden moeten zijn. Desondanks berekende de provincie de emissie van de bestaande vergunning nog met de verouderde, hoge emissiecijfers. Wanneer de emissie van de bestaande situatie berekend werd volgens de verplichte emissie-arme stalsystemen, zou met de nu door de provincie verleende nieuwe vergunning de emissie duidelijk toenemen.

De Raad van State (RvS) gaf WBdP echter geen gelijk. Volgens haar hoeft het bedrijf met de verplichte toepassing van emissie-arme stalsystemen de emissie niet te verlagen. Het kan er ook voor kiezen om de emissie gelijk te houden, door (veel) meer dieren te houden.

Bij het bedrijf tegen wiens vergunning WBdP beroep had ingesteld, was dat volgens de RvS het geval. Met de nieuwe vergunning voor meer dieren wilde het bedrijf -zij het vele jaren te laat- aan de verplichting voldoen om de verouderde stallen emissie-arm te maken.

Ondanks het feit dat we dit beroep verloren hebben, biedt de uitspraak van de RvS ons inziens kansen. Wanneer een bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning vraagt voor een toename van depositie op een Natura2000-gebied, wordt die vergunning alleen verleend wanneer voor die toename wordt ‘gesaldeerd’. Dat salderen houdt in dat van een of meer andere bedrijven de vergunning wordt ingetrokken, zodat per saldo de depositie niet toeneemt.

Bij die intrekkingen komt het vaak voor dat de provincie -net als in het geval van het uitbreidende bedrijf van ons hierboven beschreven beroep- rekent met hoge emissiecijfers, behorende bij stalsystemen die niet meer mogen worden toegepast. Doordat er op die manier extra wordt gesaldeerd, krijgen de uitbreidende bedrijven meer mogelijkheden om te groeien.

Echter: wanneer een bedrijf zijn vergunning heeft laten intrekken, kan het niet meer kiezen voor de door de RvS aangegeven optie om het bedrijf emissie-arm te maken zonder de emissie te verlagen.

Daarom is volgens ons een beroep tegen een vergunning voor een uitbreiding, waarbij gesaldeerd wordt met de te hoge, verouderde emissiecijfers, wel nog gerechtvaardigd.

Voor meer informatie: klik hier.