Koninklijke waardering voor Wim van Opbergen

[23-dec-2014] Op vrijdagmiddag 12 december ontving voorzitter Wim van Opbergenn uit handen van burgemeester Hilko Mak van Deurne een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als natuurbeschermer.

Ruim 90 mensen waren die vrijdagmiddag naar restaurant Beekman en Beekman getogen om de lezing van Wim over de Programatische Aanpak Stikstof (PAS) bij te wonen, althans dat dacht hij. De mensen kwamen niet zo zeer voor zijn lezing maar om hun waardering te tonen voor de ongelofelijke inzet die Wim heeft getoond en nog steeds toont voor de bescherming van de natuurwaarden in de Peel. Het feit dat hem daarvoor de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is uitgereikt, is het bewijs dat zijn verdiensten breed worden gedragen in onze samenleving.

Al 35 jaar is Wim verbonden aan Werkgroep Behoud de Peel. In al die jaren heeft hij zich geheel belangeloos en onvoorwaarlijk ingezet voor de belangen van de kwetsbare en weerloze natuur. Dankzij zijn doorzettingsvermogen ontwikkelde hij zich tot een van de top specialisten in ons land in de wet en regelgeving op het gebied van de ammoniak (stikstof) depositie op gevoelige habitats. Een groot deel van voor de natuur in Nederland postieve jurisprudentie is te danken aan zijn talloze optredens bij de Raad van State. In het kielzog daarvan heeft zijn werk ook bijgedragen aan een beter leefklimaat voor de mens in de Peelregio.

Naast een begenadigd pleiter (en dat voor iemand zonder jurische achtergrond! ) is hij goed op de hoogte van de hydrologie en veenecologie en ook daarvoor heeft hij als autodidact geen vooropleiding genoten! Deze kennis gebruikt hij ook te pas en te onpas om de natuurwaarden in de Peel te verdedigen en te verbeteren.

U kunt daarom begrijpen dat Werkgroep Behoud de Peel zeer vereerd is zo een gedreven kracht in haar midden te mogen hebben. Wim, namens het bestuur, maar zeker ook namens alle natuurliefhebbers hartelijk dank voor je jarenlange inzet!