'Rondetafelgesprek' PAS bij provincie Noord-Brabant

[27-sep-2015] Op 18 september 2015 was er in het provinciehuis in Den Bosch een ‘rondetafelgesprek’ over de extra beleidsregels in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die provincie Noord-Brabant op 1 juli onverwacht afkondigde.

De belangrijkste extra beleidsregel is dat rond vier Natura2000-gebieden -waaronder de Peel- bij bedrijven de ammoniakemissie niet toe mag nemen. (Bij het landelijke PAS mag dit wel.)

Voor het ‘rondetafelgesprek’ waren diverse sprekers uitgenodigd, die elk maximaal drie minuten het woord mochten voeren. Daarna konden de statenleden aan de genodigden vragen stellen. O.a. de BMF, WBdP, ZLTO en twee melkveehouders waren uitgenodigd.

De melkveehouders gaven aan dat zij door de extra beleidsregel gedupeerd worden. Doordat de emissie vanuit het bedrijf niet mag toenemen, kunnen zij niet uitbreiden, of ze zouden luchtwassers moeten toepassen, waardoor de koeien niet meer naar buiten kunnen.

Ook de ZLTO was tegen het extra beleid: met minder uitbreidingsmogelijkheden zou er minder geïnvesteerd worden in emissie-arme stallen, waardoor de emissie minder snel zou afnemen.

De directeur van de BMF hield een pleidooi voor een veehouderij, waarin de aandacht verlegd wordt van de steeds verdere schaalvergroting naar kwaliteit en duurzaamheid.

WBdP betoogde dat veel bedrijven wel degelijk uitbreidingsmogelijkheden hebben, ook als de emissie niet mag toenemen. Wij verwachten dat tegelijk met de toepassing van emissie-arme stalsystemen (zoals luchtwassers) in de Peelregio nòg meer dieren gehouden gaan worden, met als gevolg dat de uitstoot amper af zal nemen.

We hebben daarom nog maar eens een pleidooi gehouden voor het instellen van een regionaal stand-still in het aantal dieren. De provincie kan dit ons inziens zelf regelen.

We hebben ook ingebracht dat de extra beleidsregel met zo’n regionaal dier-stand-still niet eens nodig zou zijn!

Enkele statenleden (ook iemand van het CDA) waren daarin wel geïnteresseerd en stelden een vraag over de uitvoerbaarheid van zo’n stand-still. Ook enkele ambtenaren toonden interesse.

We hebben dus weer gezaaid. Hopelijk ontkiemt er nu eens wat. Samen met de BMF gaan we de komende weken proberen om de kiemkracht voor het regionale dier-stand-still te bevorderen.

Voor de complete tekst die we aan het begin van het ‘rondetafelgesprek’ hebben voorgelezen, klik hier voor de tekst. Daarin staat o.a. meer uitleg over het stand-still en waarom de extra provinciale PAS-beleidsregel dan niet eens nodig is.