Raad van State: "Houd rekening met cumulatief effect"

[17-okt-2015] Op 7 oktober j.l. deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een door WBdP ingesteld beroep tegen de door provincie N.-Brabant verleende vergunning aan een veehouderij in Bakel.

Volgens de RvS mag de provincie niet zomaar stellen dat de ammoniakneerslag op de Peel minder is dan een bepaalde waarde en dat het dus geen kwaad kan. Een drempelwaarde (onder welke geen vergunning is vereist) mag alleen gehanteerd worden nadat uit objectieve, verifieerbare gegevens gebleken is dat het geen significant negatief effect heeft. Ook dient volgens de RvS rekening te worden gehouden met de cumulatie als gevolg van uitbreidingen van andere bedrijven.

Voor meer info: klik hier