Omleiding Eeuwselse Loop. Niet opnieuw in de Groote Peel

[4-jan-2016] Europa heeft net als eerder voor de Mariapeel ook voor de Groote Peel subsidie verleend voor het treffen van maatregelen om de hydrologie te verbeteren. Diverse kades en stuwen zullen worden aangebracht. Sloten zullen worden verondiept en waar nodig zal de slootbodem van een stagnerende laag worden voorzien.

Een andere belangrijke maatregel betreft de Eeuwselse Loop. Deze diepe, brede en ook vuile sloot doorsnijdt nu de Groote Peel van zuid naar noord. In de subsidie-aanvraag was voorzien in een omleiding van deze sloot om de Peel heen, ten zuiden van de voormalige vuilnisbelt in de zuidoosthoek en vervolgens langs de weg N279 naar het noorden toe. Zie optie 1 in het kaartje hieronder. De huidige sloot zal worden gedicht.

WBdP had hier al vele jaren voor gepleit en had ook steun betuigd aan de Europese subsidie-aanvraag. Enige tijd na de subsidie-toekenning kwamen provincie Noord-Brabant en SBB echter opeens met het voorstel om de sloot niet ten zuiden van de vuilnisbelt om te leiden, maar ten noorden daarvan, door de rand van de Groote Peel. Zie optie 2 in het kaartje hieronder. Dit zou een stuk goedkoper zijn.

WBdP was daar echter geen voorstander van, omdat de sloot dan toch weer in de Peel zou komen te liggen, nog breder dan hij nu is, met een schouwpad daarnaast. Samen met andere vertegenwoordigers van de natuurgeleding lieten wij de provincie weten alleen in te kunnen stemmen met de nieuwe omleiding indien voor het verlies van de oppervlakte natuurgebied zou worden gecompenseerd, grenzend aan de Groote Peel.

De provincie heeft daarna toch gekozen voor de oorspronkelijke omleiding, om de Peel heen.