Staatsbosbeheer stort puin in zandweg in Mariapeel

[4-jan-2016] Staatsbosbeheer (SBB) is bezig met de door Europa gesubsidieerde hydrologische werkzaamheden en het verwijderen van de Amerikaanse bosbessen in de Mariapeel.

Dat verwijderen van die bosbessen gebeurt tot nu toe netjes volgens de afspraken. Maar het spannendste komt nog, want aan het moeilijkste deel van dat werk -de veenputten- moet nog worden begonnen.

Wat niet goed ging is het volgende: we werden getipt dat SBB bezig was om de zandweg langs de Eerste Hoofdwijk in de Mariapeel (die loopt vanaf het voormalige vakantiekamp in Griendtsveen naar het zuiden) te verharden met puin. Ongeveer de helft van de weg was al gebeurd.

Dit bleek niet bij de afspraken te horen die gemaakt waren in de speciale adviescommissie die voor de werkzaamheden vorig jaar in het leven was geroepen. Ook was er geen vergunning Natuurbeschermingswet voor verleend door provincie Limburg. Samen met diverse anderen trokken wij bij SBB aan de bel. Het werk werd stilgelegd en er kwam overleg met de begeleidingsgroep, waaraan ook WBdP deelneemt.

Wij hebben SBB gezegd dat zo’n overleg prima is, maar dat het dient plaats te vinden voordat men wil afwijken van de afspraken en niet pas daarna. SBB stelde dat de verharding nodig was vanwege de uit te voeren hydrologische werkzaamheden. Wij twijfelen daaraan, want bij aanleg van eerdere kades in de Mariapeel kon overal met rijplaten gewerkt worden.

SBB vroeg of ze door kon gaan met de verharding en dan na de werkzaamheden (na drie jaar) het puin weer verwijderen. Er zal eerst door een extern bureau onderzocht worden of dit kwaad kan voor de Peel: is de grond niet verontreinigd? Is de kalk die er ongetwijfeld in zit niet schadelijk voor het veengebied?

WBdP heeft nog niet toegezegd met de verdere verharding in te zullen stemmen, ook niet als zou blijken dat de grond voor de periode van drie jaar schoon genoeg is. Hoogst waarschijnlijk komt een deel van het materiaal aan weerskanten van de weg in het water terecht. Hoe haal je dat er weer uit? Wat voor materiaal leg je na die drie jaar weer terug? En zit achter dit alles niet de bijbedoeling om van de zandweg later een verhoogd en (semi)verhard fietspad te maken?