Adviescommissie Mariapeel ingesteld

[31-jan-2016] Na de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel van 2014 (ingesteld na de protesten tegen de voorgenomen zaagplannen en plannen om wijken te dichten in de Mariapeel), is er op 22-12-2015 door provincie Limburg weer een nieuwe commissie ingesteld: de Adviescommissie Mariapeel.

De reden hiervoor is dat er in Griendtsveen sprake is van overlast van water en van muggen. In Griendtsveen leeft de vrees dat deze overlast door de voorgenomen Life-werkzaamheden in de Mariapeel verergerd zal worden.
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van provincies Limburg en N.-Brabant, waterschappen Aa en Maas en Peel en Maasvallei, SBB, gemeente Horst aan de Maas, Dorpsraad Griendtsveen, Verenigde natuur en milieuorganisaties en Werkgroep Behoud de Peel.
De belangrijkste taak van de adviescommissie is het formuleren van een aangepast pakket maatregelen voor de Mariapeel en de Deurnese Peel (want ook die Peel kan -mede- de oorzaak zijn van de overlast) om binnen de randvoorwaarden van Natura2000 de muggen- en de wateroverlast in Griendtsveen te verminderen.
WBdP zal er op toezien dat er een oplossing gekozen wordt waarbij het natuurdoel -regeneratie van hoogveen- toch kan worden gerealiseerd. Ook zullen wij pleiten voor zo natuurlijk mogelijke oplossingen. Als er bijvoorbeeld gekozen zou moeten worden voor het werken met pompen, dient dat ons inziens in Griendtsveen te gebeuren in plaats van in de Peel. Maar over de inhoud volgt waarschijnlijk over enige tijd meer.