Puin weer uit Mariapeel verwijderd

[31-jan-2016] In ons nieuwsbericht van 4 januari j.l. schreven we dat SBB bezig was om de zandweg langs de Eerste Hoofdwijk in de Mariapeel te verharden met puin en dat dit werk na protesten was stilgelegd. Na overleg werd afgesproken dat door een extern bureau onderzocht zou worden of het puin kwaad kan voor de Peel. Tot die tijd zou er geen puin meer gestort worden.

Op 25-1 is er opnieuw overleg geweest. Uit het onderzoek van B-ware uit Nijmegen bleek dat het kalkgehalte van het puin te hoog is, ook als het slechts drie jaar -gedurende de werkzaamheden in de Mariapeel- zou blijven liggen. Dit was voor SBB aanleiding om te besluiten dat het puin er vóór half maart weer uitgehaald wordt. De kalkuitspoeling was het belangrijkste, maar ook speelde mee dat het puin meer metaal, plastic/pvc, glas, etc. bevat dan SBB had verwacht. Om de zandweg toch berijdbaar te maken voor de zware vrachtwagens, een vereiste voor de uit te voeren Life-werkzaamheden, stelde SBB voor om na de verwijdering van het puin een drukverdelend doek aan te brengen en daarop zo’n 30 cm schoon zand, over de hele lengte van de weg. Rijplaten is volgens SBB te duur (wat o.a. te maken heeft met de verzekeringskosten hiervoor). WBdP is hiermee akkoord gegaan. Of dat zand na de werkzaamheden weer moet worden verwijderd, wordt tzt beoordeeld. Wat WBdP betreft kan het nu het beste op zo’n manier gedaan worden dat het kan blijven liggen, anders volgt er straks weer een ingreep.