'Creatief boekhouden' van provincie Limburg

[24-apr-2016] In ons bericht van 11 juli vorig jaar schreven we dat we een zienswijze hadden ingediend tegen drie Natuurbeschermingswetvergunningen die provincie Limburg had verleend aan een bedrijf in De Rips in Noord-Brabant.
In De Rips zouden drie nertsenhouderijen worden opgericht, waardoor er daar 12.917 kg uitstoot van ammoniak bij zou komen. Provincie Limburg stelde dat dit geoorloofd was, omdat er in Vredepeel 17.640 kg van twee andere vergunningen was ingetrokken.

Het klinkt plausibel dat de stikstofneerslag op het Peelrestant De Rouwkuilen dan niet toeneemt. Wij gingen echter voor de zekerheid de feiten controleren. Wat bleek: de twee bedrijven in Vredepeel hadden samen een vergunning voor 5985 kg. Hoe kun je daar dan 17.640 kg van intrekken?? Het bleek dat de provincie had ‘ingetrokken’ van eerdere vergunningen, die al lang waren vervangen door een nieuwe met veel minder uitstoot. We schreven dat we de reactie van de provincie zouden afwachten en zo nodig in beroep zouden gaan. Dat beroep moest er van komen, omdat de provincie onze zienswijze ongegrond verklaarde. Op 20-4 jongstleden is over onze beroepen uitspraak gedaan. De Raad van State geeft ons gelijk: je kunt niet intrekken van een vergunning die er niet meer is.

Logisch ook natuurlijk. Wel heel vreemd dat de provincie dit meende te kunnen doen. Dit was toch wel erg ‘creatief boekhouden’. Als WBdP het niet gecontroleerd had en geen beroep had ingesteld, was dit echter zomaar doorgegaan.

(Het is niet zo dat het bedrijf nu de vergunningen niet meer kan krijgen. De provincie moet nieuwe besluiten nemen. Als er daarbij voldoende extra ingetrokken wordt, zonder gebruik van de ’trukendoos’, dan kan het wel.)