PAS-beroepen behandeld bij de Raad van State

[26-dec-2016] Op 30 november  en 1 december j.l. (marathon-zitting van twee dagen van 10-17 u) zijn bij de Raad van State de eerste zes beroepen behandeld van WBdP tegen Nb-wetvergunningen die door provincie N.-Brabant met het Programma Aanpak Stikstof waren verleend.

We hebben op de zitting nog maar weer eens benadrukt dat het ambitieniveau van de PAS veel te laag is (reductie van slechts enkele procenten), dat die reductie ook nog eens teniet gedaan kan worden door groei van het aantal dieren, dat extra beheer en vernatting in de Peel heel moeilijk samengaan, dat de PAS-maatregelen compensatie zijn i.p.v. mitigatie (en daarom in strijd met de Europese regelgeving), dat de hydrologische maatregelen so wie so vereist zijn i.h.k.v. Natura2000, etc., etc..


Ter zitting brachten we ook twee nieuwe argumenten in: het is maar zeer de vraag of de PAS wel tot meer reductie zal leiden dan de autonome situatie. De PAS-reductie is miniem. Met de PAS worden illegale uitbreidingen (zonder Nb-wetvergunning) van veehouderijen t/m 2014 gelegaliseerd. Zonder de PAS (autonome situatie) zouden die legalisaties niet zijn toegestaan. De emissie-toename van die legalisaties is waarschijnlijk veel groter dan de minieme reductie t.g.v. de PAS-technieken. Ook brachten we in dat in Brabant al voordat de PAS van kracht werd een Verordening stikstof geldt, die strengere eisen aan de stalsystemen stelt dan de PAS. De PAS claimt volgens ons dus een reductie die autonoom ook zou plaatsvinden.
De Raad van State vroeg zich af of ze ‘prejudiciële’ vragen zou gaan stellen aan het Europese Hof alvorens op onze beroepen te gaan beslissen.
Wanneer de uitspraak gedaan zal worden en wat de uitslag zal zijn, is onzeker. We wachten in spanning af!