Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei

[15-jan-2017] Het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei (P&M) heeft in 2010 het Nieuw Limburgs Peil (NLP) vastgesteld. Met dit NLP wordt beoogd een invulling te geven aan het Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). De bedoeling is dat de waterstand in de natuur en in de beekdalen wordt verhoogd.

Bijgaande notitie (klik op onderstaande link om deze te openen) toont aan dat het Waterbeheerplan in de meeste situaties duidelijk slechter is voor de natuur dan het Nieuw Limburgs Peil. De stuwstanden voor de primaire sloten die corresponderen met de grondwaterstanden van het Waterbeheerplan zijn lager dan de stuwstanden die gehanteerd worden in het NLP.
In het Natura2000-Beheerplan voor de Peel staat dat met het NLP een bepaald vernattingsresultaat bereikt wordt. Dat is het berekende resultaat. Omdat in werkelijkheid met het Waterbeheerplan voor de primaire sloten -de belangrijkste sloten- veel lagere stuwstanden worden gehanteerd dan waarmee in het NLP is gerekend, wordt het natuurresultaat dat in het Natura2000-Beheerplan wordt geclaimd niet gehaald!