Voorstel op stop groei veestapel in Brabant

[25-jun-2017] Op 23 juni j.l. en 7 juli aanstaande behandelen Provinciale Staten een voorstel waar WBdP al vele jaren voor heeft gepleit: een stop op de groei van het aantal dieren per regio in Brabant.