Gevolgen van de stikstofneerslag

[28-jun-2017] In en rond het debat in Provinciale Staten van N.-Brabant over het maatregelenpakket voor de veehouderij (zie ons vorige Nieuwsbericht) komen de gevolgen voor de veehouders sterk naar voren. De negatieve gevolgen voor de burgers komen veel minder aan bod. Nog minder aandacht is er voor de zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. Om die reden besteden we daar in dit bericht wat extra aandacht aan.