Verzoek schorsing PAS door WBdP

[2-dec-2017] WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

  • In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-‘ontwikkelingsruimte’ opgebruikt dan toegestaan.
  • De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
  • De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
  • In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
  • Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-‘herstelstrategieën’.
  • Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.