Recreatiezoneringsplan Peelvenen

[15-dec-2017] WBdP is niet tevreden met het concept Recreatiezoneringsplan Peelvenen van Staatsbosbeheer dat t/m 31-12 ter inzage ligt. Omdat het voorliggende plan enkel de Peel zelf heeft beschouwd, zonder de recreatie deels af te leiden naar de omgeving, voldoet het ons inziens niet aan de eisen die er vanuit de Europese Habitatrichtlijn aan worden gesteld.

Niet alle recreatie hoeft in de zeer kwetsbare Peel zelf plaats te vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen vanuit de recreatiecentra ook naar andere, voor hen even aantrekkelijke doelen geleid worden. Ook kan de nieuwe natuur rond de Peel wellicht iets meer recreatiedruk aan dan de Peel zelf. Ook daar is onvoldoende naar gekeken.