Zienswijze betreffende Plan Leegveld

[12-jul-2018] Het belangrijkste van het Plan Leegveld is dat aan de westkant van de Deurnese Peel landbouwgronden worden aangekocht en omgevormd naar nieuwe natuur. Die gronden worden flink vernat, waardoor de waterstand in de Peel stabieler kan worden.
Ondanks het feit dat het plan in principe heel positief is voor de Peel, heeft WBdP toch een zienswijze ingediend. Wij zijn er namelijk op tegen om in één keer ongeveer 80 ha bos in de Peel om te zagen en het hout af te voeren. Ook is WBdP niet overtuigd van het nut van alle kades die in de bestaande Peel gepland zijn en hebben wij bedenkingen bij het met houtsnippers verondiepen van waterplassen.