PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt!

[28-jul-2018] Het advies van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van justitie over het Programma Aanpak Stikstof is bekend.
Wanneer dit advies door het Hof wordt opgevolgd, zal het PAS drastisch op de schop moeten. Het PAS voldoet namelijk absoluut niet aan de voorwaarden die in het advies worden genoemd! Wanneer Nederland wil vasthouden aan een programmatische aanpak, zal er veel meer reductie mee bereikt moeten worden, wat waarschijnlijk alleen maar lukt met een forse vermindering van de veestapel.