Landbouwnota Provincie Limburg

[7-okt-2018] Op 17 september j.l. heeft provincie Limburg weer een nieuwe landbouwnota uitgebracht: de Uitvoeringsagenda “Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving”. Opnieuw zien wij helaas dat de provincie voornemens is om voornamelijk in te zetten op het voorschrijven van extra technieken om de emissie van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen.

De provincie erkent dit keer wel dat daarbij het risico bestaat dat de veestapel in Limburg nog verder zal groeien. Verder dan hiervoor aandacht vragen bij het Ministerie komt men echter niet. En dat terwijl toch provincie Noord-Brabant vorig jaar daar zelf een adequate maatregel tegen heeft getroffen!
WBdP heeft een reactie aan G.S. van Limburg op de nota gestuurd: Klik hier