Beroep tegen Natura2000-Beheerplan gegrond verklaard!

[5-jan-2019] Op 28 december 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant ons beroep tegen het Natura2000-Beheerplan, vanwege de vrijstelling van de vergunningplicht Wet natuurbescherming voor beregening rond de Peel die daarin is opgenomen, gegrond verklaard.

Korte samenvatting: de rechtbank is het met ons eens dat de vrijstelling voor de beregening te onduidelijk in het Beheerplan staat en dat het effect van de beregening onvoldoende is onderzocht.  De rechtbank wil niet wachten tot er door de provincie een onderzoek naar het effect in het zeer droge jaar 2018 is gedaan. Dat gaat volgens haar te lang duren en in die tijd kan er opnieuw negatief effect optreden, plus ook rechtsonzekerheid. Er dient een nieuw besluit genomen te worden.