Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS

[31-mrt-2019] Dat WBdP niet bepaald gecharmeerd is van het Programma Aanpak Stikstof hebt u inmiddels al vaak van ons kunnen lezen. Nu hebben (eindelijk) ook De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten zich kritisch over het PAS uitgelaten.

De organisaties schrijven onder andere:
‘De natuur loopt ondanks het PAS nog altijd schade op door een opeenstapeling van stikstof en verzuring. Herstelmaatregelen vormen slechts een noodmaatregel om de periode te overbruggen die nodig is om de stikstofdepositie fors terug te dringen. Het is dweilen met de kraan open als bij de bron de uitstoot niet goed wordt aangepakt. Wij vragen daarom een stevigere sturing op het uitvoeren van bronmaatregelen. Op korte termijn vooral met technische maatregelen om de stikstoftrend neerwaarts te krijgen en op de langere termijn door de landbouwsector te hervormen en veel duurzamer te maken.’