Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS?

[17-sep-2019] Op 29 mei 2019 is door de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgekeurd, vanwege beroepen van WBdP. Coöperatie Mobilisation for the environment en Vereniging Leefmilieu hebben na WBdP ook vele beroepen ingediend tegen vergunningen die met het PAS waren verleend. Eerder berichtten wij over onze brief aan het Adviescollege stikstofproblematiek, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is. Samengevat: zorg per regio voor een substantiële afname van de stikstofemissie. Vrijwel het enige doeltreffende middel daartoe is forse vermindering van het aantal dieren.

MOB heeft nu ook een brief gestuurd, naar aanleiding van de vele berichten dat Nederland ten gevolge van de PAS-uitspraak ‘op slot’ zou zitten.
De oplossing komt op hetzelfde neer als in de hierboven genoemde brief van WBdP. In de brief van MOB wordt echter dieper ingegaan op de noodzakelijke integrale aanpak, die (ook volgens WBdP) vereist is. De brief is mede ondertekend door Vereniging Leefmilieu en stg. Werkgroep Behoud de Peel.
Deze drie organisaties hebben de meeste PAS-beroepen ingediend en dragen nu dus samen de oplossing aan.