Reactie op Limburgs Aanvalsplan Stikstof

[5-feb-2020] Op 28 januari j.l. heeft provincie Limburg haar ‘Aanvalsplan Stikstof’ bekend gemaakt. In ons nieuwsbericht geven we een samenvatting van dat plan, plus onze reactie er op.

Kort samengevat komt onze reactie op het volgende neer:

  • De provincie schrijft dat het doel van het plan is: het bereiken van de ‘duurzaam gunstige staat van instandhouding van de in de Natura2000-gebieden aangewezen habitats’. Tegelijkertijd stelt de provincie echter dat van de te bereiken reductie slechts 30% ten goede zal komen aan de natuur en 70% aan economische ontwikkeling. De ‘gunstige staat’ komt dan absoluut niet in zicht.
  • In het plan staat nergens hoeveel reductie binnen welke periode als doel gesteld wordt.
  • De Raad van State heeft in onze PAS-uitspraak geoordeeld dat een reductieprogramma geen maatregelen mag bevatten die i.h.k.v. de Europese Habitatrichtlijn so wie so al verplicht zijn. Het lijkt er sterk op dat de provincie met haar plan nu weer dezelfde fout maakt. Het is namelijk absoluut niet uitgesloten dat de geplande maatregelen toch al hard nodig zijn om achteruitgang van de habitats te voorkomen. Dezelfde maatregelen mogen dan niet ingezet worden om uitbreidingen toe te laten.