Reactie op Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

[15-feb-2020] Op 7 februari j.l. heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamer geïnformeerd over de voortgang betreffende de stikstofmaatregelen.

Onze reactie kort samengevat:

  • Een ‘streefwaarde’ voor reductie is niet voldoende!
  • Te veel hoop op de techniek en geen regionaal dier-stand-still
  • Met het opkopen/verplaatsen van enkele bedrijven wordt het probleem niet opgelost
  • Extensivering alleen rondom de natuur?
  • Twijfels bij het ‘verleasen’ van stikstof