WBdP onderschrijft brief van MOB over 'verleasen' van stikstof

[8-mrt-2020] In onze reactie op de ‘Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek’ (zie onze nieuwsbericht van 15-2) reageerden we (o.a.) op het plan van de minister om het ‘verleasen’ van stikstof mogelijk te gaan maken. Een ondernemer zou een deel van de niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kunnen stellen aan een andere initiatiefnemer, voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

WBdP schreef: ‘Concreet zou dat bijvoorbeeld betekenen dat een veehouder afspreekt dat hij een deel van een stal tijdelijk niet gebruikt, zodat er ergens windmolens kunnen worden geplaatst, waarbij de emissie alleen tijdens de bouw plaatsvindt. Wij vragen ons af hoe het te controleren/handhaven valt dat die veehouder dat staldeel dan inderdaad tijdelijk niet gebruikt. Ook dient dat staldeel dan ook nog eens zo aangepast te worden dat er vanuit dat deel van de mestkelder geen emissie meer kan plaatsvinden. Bovendien zal het waarschijnlijk vaak zo zijn dat het deel van de inrichting in de praktijk toch al niet gebruikt werd, zodat er met dit ‘verleasen’ gewoon sprake zal zijn van emissietoenames. Het mogelijk maken van duurzame projecten (zoals bijv. windmolens) die alleen een tijdelijke emissie hebben, mag van ons ook zonder zo’n ‘verlease’-constructie. Voor andere zaken is het ons inziens niet gewenst om het op die manier te regelen.’

Coöperatie Mobilisation for the environment heeft over dit onderwerp nu een aparte brief geschreven, gericht aan het Adviescollege stikstofproblematiek. WBdP en Vereniging Leefmilieu hebben de brief mee ondertekend. Voor deze brief klik hier.

WBdP heeft aan de brief een kleine bijdrage geleverd: hetzelfde als we al als reactie op de Kamerbrief hadden geschreven (zie hierboven).
MOB heeft nu nog veel uitgebreider gemotiveerd waarom dat dit ‘verleasen’ tot toename van stikstof zal leiden en juridisch niet houdbaar is.

WBdP benadrukt hier nog eens dat we geen bezwaar zullen maken tegen duurzame projecten met alleen een tijdelijke emissie. Zo’n ‘verlease’-constructie is daar o.i. niet voor nodig.